Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Zápis do prvních tříd

INFORMACE K ZÁPISU:

Organizace zápisu

Zápisy budou probíhat ve dnech 15. 04. až 30. 04. 2021 včetně, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. online na webových stránkách školy – elektronický formulář k vyplnění ZDE , vytištění a doručení do školy.
 2. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. poštou,
 5. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné se dostavit do školy od 8,00 do 16,00 hod.
  Ve vestibulu budou připraveny formuláře k vyplnění. Vyplněné a podepsané formuláře budou vhozeny do připravené nádoby.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákon-ného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Info také na tel.: 606 424 197.

 • Bližší informace o podání žádosti k zápisu dítěte ZDE
  • Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2015 včetně, týká se i dětí s odloženou školní docházkou.
  • Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
  • Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku, musí znovu k zápisu.

  LETOS NEBUDEME VYŽADOVAT TYTO DOKUMENTY:
  Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří jdou s dětmi k zápisu, předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

  FORMULÁŘE:

  DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

  OBVODY PRO ZÁPIS:

  Obec stanoví podle § 178 odst.2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.    Zpět na předchozí stránku