Komeňáček
připravuje děti pro život...
Komeňáček
Základní škola s rozšířenou výukou matematiky...

Matematická třída

Informace pro rodiče žáků 5. tříd, kteří mají zájem o zařazení svého syna, dcery do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tyto třídy jsou zřizovány od 6. ročníku. Žáci mají zvýšený počet hodin matematiky, ale celkový počet vyučovacích hodin je stejný jako v ostatních třídách. Podmínkou pro zařazení je poslední vysvědčení s vyznamenáním a úspěšné zvládnutí testů všeobecných znalostí z matematiky.

Pokud máte zájem a Vaše dítě splňuje výše uvedené podmínky, podejte přihlášku. Přihlášky je možné si vyzvednout v ředitelně školy, popřípadě stáhnout z internetových stránek školy. Vyplněné přihlášky zašlete i e-mailem do 30.4.2021 na adresu školy s poznámkou „Přijímací řízení“. Pokud tento termín nebude možné splnit z důvodu nařízení vlády, budou kritéria zařazení změněna na prospěchový průměr a známku z matematiky.

O výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni na webových stránkách školy. Na test všeobecných znalostí si vezměte psací a rýsovací potřeby, barevné tužky. Pokud dcera (syn) splní všechny požadavky přijímacího řízení a bude přijata (přijat) do třídy s rozšířenou výukou matematiky a zákonní zástupci se rozhodnou, že nenastoupí, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedení školy.

Termíny:

 • přihlášky do 30. 4. 2021
 • PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
 • prověření znalostí 11. 5. 2021, sraz žáků z jiných škol v 8,00 hod ve vstupním vestibulu 1.stupně
 • náhradní termín 18.5.2021

Vzorové přijímací testy z předešlých let:

 • 2021 (formát word)
 • 2020 (formát word)
 • 2019 (formát word)
 • 2018 (formát word)
 • 2017 (formát word)
 • 2016 (formát word)
 • 2014 (formát word)
 • 2012 (formát word)


  Zpět na předchozí stránku