Žákovský parlament


O co jde? Žákovský parlament zastává funkci jakéhosi prostředníka, zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli i veřejností. V naší škole jej tvoří cca 35 zástupců čtvrtých až devátých ročníků. Každá třída si může určit 2 zástupce třídy (parlamenťáci), ti se scházejí každou středu od 14 hodin pod vedením Mgr. J. Karasové a Mgr. M. Janotkové. Snahou naší školy je aktivně zapojit žáky do jejího dění a otevřít jim možnost spolupodílet se na tom, co se ve škole děje. Žáci mají možnost prostřednictvím svých zástupců, parlamenťáků, spolurozhodovat, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky, hledat nové možnosti, řešení, aktivity a podobně.


Žákovský parlament přispívá ke zkvalitňování vzájemné spolupráce, zlepšování vztahů ve školním prostředí, více propojuje první a druhý stupeň naší školy. Žáci se v parlamentu učí komunikovat mezi sebou, ale i s vedením školy, spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkoly, plánovat akce ke zpestření dění ve škole, v rámci svých možností se zasadit o změny ve škole, prezentovat svou práci navenek prostřednictvím webových stránek nebo článků v tisku, ale především se učí aktivně se zapojit do dění kolem sebe a přebírat za svou práci zodpovědnost.


NOVINKY ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024


25. 10. 2023

  • - zhodnocení sbírky pro nemocné děti: všechno šlo, jak má, ale bylo málo produktů (nezbylo na 4. - 9. ročník)
  • - návrh akce: turnaje v aktivitách, které jsou o velkou přestávku
  • - rozdělování rolí v ŽP

  18. 10. 2023
  • rozdávání zbylých placek 
  • organizace prodeje předmětů na pomoc dětem:
  • umístit plakáty ve třídách a vysvětlit, oč se jedná a jak bude akce probíhat
  • kdy a kde: v úterý 24. 10.; 1. až 3. třída - parlamenťáci prodávají ve třídách; prodej pro ostatní třídy o velké přestávce 
  • omezení počtu produktů pro jednu osobu na tři produkty    
  • hra s koštětem na zapamatování jmen


  11.10. 2023 

  • starší parlamenťáci pomáhali novým parlamenťákům s přihlášením do Classroomu
  • rozdávání placek; parlamenťáci připomenou bývalým členům nutnost odevzdat placku
  • starší parlamenťáci se lépe seznámili s novými parlamenťáky pomocí seznamovacích her


  První schůzka parlamentu


  Dne 4. 10. 2023 se konala první oficiální schůzka parlamentu v tomto školním roce.
  Jako první měla proslov předsedkyně parlamentu Ema Bučilová a následně pan ředitel, oba všem popřáli hodně štěstí v roli zástupců tříd. Jakmile bylo po proslovech, začaly se předávat jmenovací dekrety novým, ale i zkušeným parlamenťákům. Po předání dekretů se ujala slova paní zástupkyně Šrajberová, která též mile popřála hodně štěstí. Následoval přípitek a společné foto. Na konec schůzky si Viktorie Opletalová připravila seznamovací hru, při níž se všichni představili a sdělili o sobě něco zajímavého. 

  Za Komenského parlament, 
  Denis Novák  NOVINKY ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023


  14. 6 .2023


  - Řešili jsme výběr chybějících placek parlamentu od bývalých členů, sepsali jsme jejich seznam
  - Připravujeme oficiální rozloučení s parlamenťáky-absolventy (21. 6. v 14:00)

  Návrhy na zlepšení parlamentu:
    - více her
    - zapojení všech parlamenťáků 
    - každý bude mít práci
    -shrnutí minulé schůzky
  návštěva jiného parlamentu

  Neformální večer s parlamentem:

  - každý může odejít i přijít, kdy chce 
  - začíná v 17:00 dne 23. 6. (pátek)
  - hry do 20:00

  7. 6. 2023
  - Bude ZRUŠENA ČÍTÁRNA o velkou přestávku ? všichni hlasovali pro ANO (hlášení v rozhlase)
  ZMĚNA KOSTÝMOVÉHO DNE - BUDE  26. 6. 

  • 27. 6. totiž je generálka rozlučky 9. tříd + K500 pro první stupeň
  • dbát na bezpečnost
  • pokud si nechcete vzít kostým, stačí si nakreslit knír apod.

  - Oficiální rozloučení s parlamenťáky-absolventy - 21. 6. od 14 hod. v čítárně

  • připravili jsme program
  • rozdělili jsme si práci

  - Neformální večer s parlamentem - 23. 6.

  • Vedení školy bude pozváno na obě akce

  31. 5. 2023

  Parlament hlasoval: 
  Zrušíme písničky o velkou přestávku ?
  většina hlasovala pro ANO

  Bude vyloučen Marcel K. 
  Všichni hlasovali pro ANO

  Čítárna o velkou přestávku funguje jen tehdy, když se nejde ven.

  Parlamenťáci ve svých třídách připomenou, že pokud si někdo nezamkne kola (koloběžky, …) a někdo mu to ukradne, ŠKOLA MU ZA TO NERUČÍ !!!

  27.6 2023 - DEN S KOSTÝMY - Hlasovali jsme o změně a většina odhlasovala novou variantu.

  Spaní parlamentu ? Většina odhlasovala, že se ve škole spát nebude. Uspořádáme jen společný večer.

  23.6.2023 - večer s parlamentem od 17 hod
  Každý si na opékání přinese co chce, zahrajeme si nějaké hry, popovídáme si atd.

  Rozloučení s absolventy - týká se Vítka, Erika, Martina, Matouše a Ondry z 5.A
  Pozvánky pro vedení školy obstarají prvostupňoví parlamenťáci.
  Do příště je potřeba mít jasný program rozlučky. Absolventi musí vrátit svou placku a dostanou absolventskou.
  Martin navrhl jako svého nástupce Emu B. a Vojtu N.,  Matouš navrhl jako svého nástupce Lukáše S. a Denise N. V září si noví parlamenťáci mezi těmito návrhy vyberou.

  Herní prvky:

  Vojta, Lukáš, Klaudie a Eliška - obejdou v pátek 2.6. prvostupňové třídy a zeptají se učitelek, jaké další prvky by uvítaly na hřišti.


  24. 5. 2023


  - do příští schůzky ŽP: zeptat se ve třídě, které písničky se budou pouštět o velkou přestávku (vytvořit playlist) 
  - kreslili jsme návrh herních prvků na dvůr pro vedení školy (příště se musí dokončit)
  - sepsali jsme, jak si představujeme rozlučku s parlamenťáky, o návrzích se hlasovalo - předpokládaný termín 21. 6.
  - Pyžamový den se zřejmě bude muset přesunout na 27. 6. (kvůli zkoušce devátých tříd v divadle)

  17. 5. 2023


  Shrnuli jsme si, co se dělo na odhalení stojanů.

  PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ STOJANŮ:
  - kolo zamknout vlastním zámkem
  - buďte ohleduplní, neničte kola ostatních
  - za poškození nebo ztrátu neručí škola
  - střeženo bezpečnostními kamerami
  - dodržujte pravidla silničního provozu
  - nepoškozujte stojany 
  - nejezděte po areálu školy
  - dávejte pozor na chodce
  - šetřete místem
  - nenechávejte si na kolech odnímatelné příslušenství (helmu, taštičky, tachometr, apod.)
  - stojany lze využívat i pro koloběžky

  - 23. 6. 2023 - Pyžamový den
  - příště: dokončit návrhy herních prvků pro pana ředitele, vymyslet podobu rozloučení s parlamenťáky z 9. ročníku

  10. 5. 2023


  Stojany na kola
  - proběhla zkouška před pondělním předáváním děkovacího šeku, byly rozděleny úkoly a byl sepsán průběh akce
  - dokončila se tvorba nástěnky
  - účast je sponzorem potvrzena

  3. 5. 2023

  Stojany na kola

  - změřili jsme místo se stojany - kola by se měla vejít
  - pracovali jsme na nástěnce popisující realizaci akce
  - připravovali jsme řeči na slavnostní zprovoznění stojanů 15. 5. 2023
  - pozvali jsme na tuto akci sponzora (Koito)
  - psali jsme pozvánky pro vedení školy

  26. 4. 2023                                                  

  akce Stojany na kola:
  - práce na uvítací řeči, tvorba pozvánek pro sponzora a pro vedení školy
  - občerstvení: dětské šampaňské (5x), voda, chlebíčky, jednohubky
  - vyhledána fotodokumentace k akci, sepsány nápady na tvorbu nástěnky
  - z darovacího šeku bude děkovací
  - vybrány vtipy na konec
  - živá hudba asi bude
  - plán: 3. 5. kontrola umístění stojanů, vyzkoušení s kolem, tvorba nástěnky; 10. 5. generálka

  NÁVRHY na další akce:
  - barevný týden
  - filmové postavy
  - den ve sportovním oblečení
  - kostýmový den 
  - pyžamový den

  19. 4. 2023

  - jsou objednány stojany na kola 
  - předpokládaný termín oficiálního předání: pondělí 15. května 
  - sestavili jsme program akce, generálka proběhne 10. května

  12. 4. 2023

  - psali jsme + a - o jarmarku:

  +
  • vydělalo se hodně peněz
  • bylo to spojené se Dnem otevřených dveří
  • komunikace s rodiči
  • ceny byly přijatelné
  • lidé dávali peníze navíc (dýška)
  • i malé výrobky měly velký úspěch
  • dobrá atmosféra
  • bylo po nás uklizeno
  • celkově vydařená akce, oceněná vedením školy
  • střídání parlamenťáků, čtyři při prodeji byli tak akorát
  -
  • malý prostor na hodně věcí
  • špatně šly vidět cenovky, někdy se promíchaly
  • příště vystavit méně zboží, zbytek mít třeba v krabicích
  • přehled jaké třídy vyrobily jaký výrobek
  • sáčky a tašky na výrobky jsme sháněli na poslední chvíli
  • zbytečně jsme měli účtenky
  • zapojilo se málo tříd - příště více motivovat (2.stupeň)
  • fotek výrobků a dne bylo málo
  • chyběla informace na facebooku, v tisku 
  • více jídla, popcorn, perníčky, sušenky
  • pořádně zabalit každé jídlo
  Zabývali jsme se také organizací ceremonie předání darovacího šeku od firmy Koito a slavnostního uvedení stojanů do provozu. Příště již jmenovitě rozdělíme úkoly.

  29. 3. 2023

  - na jarmarku se vydělalo 18 418 Kč
  - příprava hlášení do školního rozhlasu, tvorba článku k výročí ŽP
  - příprava akce Stojany na kola

  8. 3. 2023

  Pracovali jsme v týmech na přípravách jarmarku, ale také na výběru herních prvků na školní dvůr.
  Na příští schůzku přijdou všichni přezutí! Nikdo nebude chodit po škole v botách.

  1.3.2023
  • Odhlasovalo se, že přestávky v čítárně budou zachovány, ale zakazuje se sedět na židličkách. Budeme dodržovat počet 20 lidí v čítárně.
  • Práce v týmech: 
                        1) Tým herní prvky
                        2) Tým nástěnka
                        3) Tým plakáty, směrovky
                        4) Tým kola
                        5) Tým Facebook
                        6) Tým stánků

  22. 2. 2023

  ČÍTÁRNA
  - stále je hluk
  - za týden byly dvě rozbité židle
  - velká šedá židle se kýve 
  - někteří paramenťáci nemají respekt starších
  - Classroom parlementu: anketa o zrušení/zachování čítárny
  - mohli bychom udělat krabici, do které by se házely nápady, dotazy a návrhy
  STOJANY NA KOLA 
  - Od firmy Koito dostaneme sponzorský dar ve výši 7500 Kč
  - odvděčíme se firmě propagací v oficiálních tiskovinách, na internetových stránkách a Facebook profilu školy 
  JARMARK
  - parlamenťáci nebudou organizovat Den otevřených dveří 
  - 28. 3. budeme prodávat pro návštěvníky (ne pro žáky a učitele), 29. 3. pro žáky školy
  - pokud některá třída potřebuje proplatit materiál, musí předložit účtenku s razítkem 
  - výrobky se budou prodávat ve sborovně
  - na všech propagačních materiálech musí být uveden účel jarmarku
  - dostali jsme diplomy o tom, že jsme prodali náramky na dobrou věc
  - v čítárně jsme vyfotili foto parlamenťáků
   
  Fotografování Dne otevřených dveří i jarmarku má na starost parlament.

  15. 2. 2023

  - odhlasovali jsme, že čítárnu o velké přestávky necháme
  ČÍTÁRNA
  - přidat do pravidel, že se nesmí utvářet hloučky a stěhovat nábytek
  JARMARK
  - do novin informaci dávat nebudeme, místo toho bychom mohli dát zprávu o tom, jak jarmark probíhal
  - padly návrhy na umístění stánků 
  - sepsalo se, jaké výrobky třídy již vyrábí
  - příště vyhotovíme konečnou verzi plakátů
  - příště focení s plackami a příprava nástěnky ke Dni otevřených dveří
  8. 2. 2023  

  JARMARK
  - informační plakáty - budou dvě verze, umístí se před školou, na web a Facebook, do každé třídy, zkusíme otisknout do Žateckých novin, předat na MÚ panu starostovi a do podatelny
  - parlamenťáci se budou střídat u prodeje produktů na jarmarku, na konci února vypracujeme časový plán
  - vydělané peníze budou sloužit ke zlepšení školního dvora - namalování skákacích panáků, herních plánů apod.
  NÁVRHY
  - u záchodů by mohly být malé koše, momentálně tam nejsou 
  - chození o odpoledku dřív do školy - kvůli mrazivému počasí
  - oba návrhy probereme s panem ředitelem

  1. 2. 2023

  Naší školu oslovila nadace Fond Sidus, která nás požádala o zprostředkování sbírky prodejem náramků, magnetek a záložek, jejíž výtěžek pomáhá nemocným dětem.
  Tyto předměty se dají koupit v úterý 7. 2. o velkou přestávku ve velké sborovně. Informační
  letáček bude v každé třídě prvního stupně.
  JARMARK
  - jarmark se uskuteční 28. 3. 2023 od 8:00 do 16:00 společně se Dnem otevřených dveří
  - v tento den je také Den učitelů (vzpomínka na J. A. Komenského)
  STOJANY NA KOLA
  - máme sepsaný e-mail se žádostí o sponzorský dar, dále bude přeposlán panu řediteli k odsouhlasení
  ČÍTÁRNA
  - paní učitelka Kroupová pomáhá parlamenťákům řešit případné konflikty v čítárně
  - návrh na rozpouštění hloučků v čítarně
  PLACKY
  - přelepili jsme placky, na kterých bylo nečitelné číslo

  25. 1. 2023

  SPOLEČNÉ FOCENÍ
  parlament se společně vyfotí s plackami
  ŠKOLNÍ ČASOPIS
  sepíšeme všechny věci, které parlament dokázal, do školního časopisu
  JARMARK (28. 3. 2023)
  - kde bude: pokud bude dobré počasí, bude jarmark venku před školou na dvoře, pokud nebude, jarmark bude ve vestibulu, sborovně, na chodbě 
  - co se bude v

    Zpět na předchozí stránku