Školní jídelna - Základní informace

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ - školní rok 2023/2024


Kontakt na vedoucí školní jídelny: Zdeňka Paučulová / tel: 415 710 874

Pokladní hodiny – úvod školního roku

 • od 28. do 31. srpna 2023 od 07.00 h do 10.00 h
 • od 04. do 08. září 2023 od 07.00 h do 10.00 h a od 11.45 h do 14.00 h
 • Pokladní hodiny – měsíce září - červen


  • Pondělí 7.00 h - 8.00 h a 11.45 h – 14.00 h
  • Úterý zavřeno
  • Středa zavřeno
  • Čtvrtek zavřeno
  • Pátek zavřeno
  Poslední pracovní den v měsíci a první 2 dny měsíce následujícího je pokladna otevřena od 7.00 h – 8.00 h a od 11.45 h do 14.00 h.

  !!! Mimo úřední hodiny na pokladně nikdo nebude, není možnost platit v hotovosti !!!

  Během vánočních svátků je pokladna uzavřena! Poslední pokladní hodiny v prosinci 2023 jsou 11. a 18. prosince od 07.00 h do 08.00 h a od 11.45 h do 14.00 h. Potom až 03. a 04. ledna 2024.

  Výše záloh a zodpovědnost strávníků


  Výše stravného dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování v platném znění, jsou žáci školy zařazeni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Věk se počítá k 31.8. daného školního roku. Finanční norma potravin dle věkových skupin

  Cena stravného:

  • Strávníci 6-10 let      33,- Kč/ oběd  = záloha 693,- Kč ….. Dieta 34,- Kč/ oběd záloha 714,- Kč
  • Strávníci 11-14 let    35,- Kč/ oběd  = záloha 735,- Kč ……Dieta 36,- Kč/ oběd záloha 756,- Kč
  • Strávníci nad 15 let  37,- Kč/ oběd  = záloha 777,- Kč ……Dieta 38,-Kč/ oběd záloha 798,- Kč

  Zodpovědnost strávníků


  Rodiče zodpovídají za to, aby jejich děti měly včas zaplacené a přihlášené obědy. Při platbě bankovním převodem je nutné platit nejpozději do 20. dne a to vždy měsíc dopředu (příklad: platba na leden = úhrada do 20. prosince).
  Doporučujeme zřídit trvalý příkaz v bance!

  Při bezhotovostním platebním styku je strava žáka nebo studenta automaticky přihlášena na následující měsíc!!! Proto je nutné včasné zaplacení a v dostatečné výši!!! Když se vaše dítě nechce stravovat, musíte stravu odhlásit a to nejpozději do 07.00 h téhož dne po internetu. Obědy po dobu nemoci dítěte musíte odhlásit!!!


  Oběd strávníkům (kteří platí bezhotovostním platebním stykem) přihlašuje vedoucí školní jídelny automaticky najednou všem strávníkům, a to 25. dne v měsíci na měsíc následující. Počítač touto funkcí přihlásí všechny obědy. Proto je nutné, aby si každý strávník (rodič) zkontroloval koncem měsíce (po 25. dni) přihlášení a odhlášení obědů na následující měsíc. (Příklad: platby došlé v měsíci září = přihlášení stravy na měsíc říjen). Jinak může dojít k nežádoucím nesrovnalostem.

  Hotovostní platby se hradí alespoň jeden den dopředu a také na celý měsíc. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník v pokladně školní jídelny. Cena čipu je 121,- Kč. Při ztrátě čipu si strávník musí okamžitě zakoupit čip nový. V případě zapomenutí čipu se strávník hlásí u vedoucí školní jídelny, po kontrole dostane náhradní stravenku.

  Rušení stravného: Nejprve zrušte trvalý příkaz, potom odevzdejte čip a zrušte stravné ve školní jídelně. Čip musíte odevzdat nejpozději do dvou měsíců po odhlášení, jinak propadne.

  Volba jídla

  Jídlo si můžete vybrat ze dvou druhů (oběd 1 a oběd 2). Je možnost volby jídel po internetu, stejně tak odhlašování a přihlašování obědů. Změnit volbu oběda (z č. 1 na č. 2 nebo obráceně) nelze provést ze dne na den, ale ob dva dny! Zároveň budete mít přehled i o placení stravného a výši peněz, které má Vaše dítě na kontě. Pro tuto volbu se musíte přihlásit u vedoucí školní jídelny, která Vám dá potřebné údaje pro přihlášení po internetu.

  Ostatní

  Elektronický čip

  Elektronický čip obdrží strávník nebo jeho zákonný zástupce po vyplnění přihlášky ke stravování a na základě složené zálohy 121.- Kč. Při ztrátě čipu je strávník povinen okamžitě koupit čip nový. Záloha za přidělení nového čipu činí 121,- Kč. Zálohu za čip je možné vrátit do dvou let od zakoupení. Čip nesmí být poškozen a musí být funkční.


  POZOR! zapomene-li strávník čip, požádá o náhradní stravenku u pokladny; po kontrole zda mu oběd náleží, dostane náhradní stravenku.

  Zobrazí-li se strávníkovi u výdeje stravy „0“ (nemá oběd), jsou dvě možnosti:
  1. oběd není zaplacený
  2. oběd má zaplacený, ale nemá ho přihlášený
  V obou případech oběd nemůže dostat! Je pouze na rodičích, aby si přihlašování a placení obědů pohlídali!!!

  Přihlašování a odhlašování obědů:

  1. po internetu
  2. telefonicky pouze pro ty, kteří nemají internet (tel: 415 710 874)
  Odhlásit oběd můžete ještě tentýž den po internetu do 07.00 hodin ráno.

  Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 o školním stravování se strávník nemůže stravovat v době své nepřítomnosti ve škole (např. v době prázdnin a nemoci). V tomto případě je nárok na odebrání oběda pouze první den. Další obědy je nutné odhlásit, nebo uhradit plnou cenu včetně provozních nákladů a to i v případě, že oběd nebyl odebrán. Tento den je totiž pro strávníka již uzavřen.    Zpět na předchozí stránku