Historie

Tak to je naše škola. Nachází se v historické budově blízkého františkánského kláštera jižně od historického centra města Žatec. Architekt Karel Schlimp navrhl v roce 1876 dvoukřídlou budovu 97m dlouhou. Byla to největší základní škola té doby. Škola byla slavnostně otevřena 2. září 1880.

1899

Na naší škole se vyučuje dle programu "Komeňáček připravuje pro život". Od šestého ročníku mohou žáci našeho města, na základě přijímacích zkoušek, studovat ve třídě s rozšířeným vyučováním matematiky.

Studentům je k dispozici poměrně široké zázemí k rozvíjení jejich aktivit. Škola disponuje třemi moderními počítačovými učebnami (vybavenými připojením na Internet), které žáci využívají nejen v předmětech základy práce s počítačem nebo počítačová grafika, ale i pro výuku českého, anglického a německého jazyka, zeměpisu, fyziky, chemie nebo přírodopisu. Samozřejmostí je využití učeben v rámci zájmových kroužků.

Škola dnes

Ke konverzaci v angličtině a němčině mohou žáci od 4. tříd využívat speciální učebnu s kobercem, názornými pomůckami, audiovizuální technikou, kde výuka probíhá poněkud neformálně, ve skupinách, hravou formou. Jazyková učebna s připojením na Internet s vynikajícími jazykovými programy, které v mnohém usnadňují výuku jazyků dětem s poruchami učení.

Díla žáků zdobí všechny chodby naší školy. K pěknému prostředí jistě přispívají i jednotlivé učebny, jejichž interiéry si starší žáci sami dotvářejí podle svých zájmů, zálib a potřeb. Těm menším pak pomáhají paní učitelky. Zejména menším dětem slouží v ranních a odpoledních hodinách družina, ve které se vychovatelky starají o další všestranný rozvoj žáků. Proto i zde nalezneme počítač, televizi s videem a zejména velmi pěknou hernu s množstvím hraček, her a stavebnic.

Všichni samozřejmě využívají velkou tělocvičnu, která je ve zvláštní budově za školním dvorem a menší tělocvičnu uvnitř budovy. Od jara do podzimu však žáci využívají hlavně venkovní sportovní areál. Pro široké sportovní vyžití je zde k dispozici fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal, softball a sektory pro atletické disciplíny.

Telocvična

  Zpět na předchozí stránku