Odborné učebny - Dílny

Školní dílny se skládají ze dvou nových učeben. Jedna učebna je určená pro keramiku a druhá je určená pro výuku pracovních činností – školní dílny. Dílny využívají nejen žáci šestých a sedmých ročníků, ale také žáci školní družiny.

Učebny jsou vybaveny interaktivními SMART BOARD DISPLAJI. Displeje mají navíc přímo v sobě vestavěné aplikace, díky kterým je možné na displeji pracovat úplně bez připojeného počítače. První z nich je Whiteboard – digitální bílá tabule s možností zápisky uložit v displeji nebo připojeném chytrém telefonu, zápisky sdílet nebo se k nim případně vrátit a pokračovat v práci. Dalšími aplikacemi je webový prohlížeč (s možností zápisu digitálním inkoustem) a bezdrátové sdílení obrazu z přineseného zařízení BYOD. Další aplikace je možné stáhnout z obchodu. Pro práci s PC je možné zvolit jednu ze dvou variant – vestavený PC modul standardu OPS nebo přenosný počítač.

Dále jsou dílny osazeny osmi pracovními stoly s příslušenstvím, úložnými prostory a jsou zde dvě plně vybavené skříně nářadím. V jedné je nářadí pro práci se dřevem a v druhé je nářadí pro práci s kovem. Žáci se učí pracovat s jednotlivým nářadím, kdy vytvářejí různé druhy výrobků – katapult, rámečky na obrázky, zahradní jmenovky, hrací kostku, podložka pod hrnec, vánoční ozdoby a mnoho dalších.

  Zpět na předchozí stránku