Odborné učebny - Učebna AVT 7

V informatice se žáci učí základům uživatelských dovedností pro práci se zařízeními a aplikacemi kladou důraz také na informatické myšlení. Žáci se učí pracovat s informacemi, měli by umět analyzovat problém a hledat funkční řešení. Vedle porozumění principům digitálních technologií je podstatné také jejich bezpečné a etické využívání a týmová práce.

Pro 4. ročníky používáme programovací jazyk EMIL. Emil je unikátní metoda výuky informatiky pro žáky mladšího školního věku. Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informatické myšlení.

Od 5. ročníku vyučujeme programovací jazyk SCRATCH. Scratch je jednoduchý vizuální programovací jazyk určený přede- vším začátečínkům, tedy mimo jiné dětem. Pomocí Scratche se dají vytvářet jednoduché hry či také animace. Je to skvělý nástroj na vý- uku programování. Vizuální programování znamená, že se nemusíš psát s žádným tex- tem, ale naopak pracuješ s obrázky.


    • Výuka informatiky a odborných předmětů
    • 16 ks počítačů DELL 780 - rychlost připojení 50MB/s
    • Učitelský PC připojen na projektor
    • Velké množství výukových programů
    • Hardwarový koutek


  Zpět na předchozí stránku