Úvod
  Personal
  Ke stažení
  Odkazy
  Kontakty
  Karty

  Průběh projektu:

 • První Workshop

 • Společné setkání
  skupin


 • Matematika není věda
  tisková zpráva
  19.7.2012
  ( Žatecký týdeník č.13 / 2012 )

 • Návštěva
  IQ parku Liberec
  ( Článek ve školním časopise )
  Monitorovací zpráva

 • Matematika není věda
  tisková zpráva
  1.část
  POPISNÁ ČÁST


 • Matematika není věda
  tisková zpráva
  2.část
  INTERNETOVÁ APLIKACE


 • Matematika není věda
  tisková zpráva
  3.část
  MANUÁL


 • Návštěva
  IQ parku Liberec
  tisková zpráva
  ( 24.4.2013 )

 • Návštěva
  Aquadromu a SPŠ Most
  tisková zpráva
  ( 16-23.5.2013 )

 • Návštěva
  SOŠ Podbořany
  tisková zpráva
  ( 28-30.5.2013 )

 • Návštěva
  Hnědouhelného revíru Most
  tisková zpráva
  ( 07-14.10.2013 )

 • Návštěva
  Technické služby Most
  tisková zpráva
  ( 17-24.10.2013 ) • Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života
  aneb matematika není věda

  CZ.1.07/1.1.34/01.0020  Stručný obsah projektu


  Dle výzkumů znalosti žáků v ÚK klesají rychlým tempem. Především v matematice (M) se výsledky zhoršily nejvíce ze všech krajů v ČR. Projekt se proto zaměřuje na zvýšení matematické gramotnosti žáků v ZŠ, čímž v důsledku podporuje studium technických oborů. Učitelé matematiky ze základních škol identifikovali jako největší problém ve výuce absenci využití aplikací matematiky v reálném životě. Tento specifický problém, který je jednou z bariér při výuce matematiky, budou učitelé ve skupinách dále rozpracovávat a vytvářet metody k jeho eliminaci. Budou se tak přímo podílet na tvorbě vzdělávací publikace, která bude obsahovat nové metody a způsoby výuky, pracovní listy, řešení vč. Praktických příkladů a další návody, jak přiblížit matematiku žákům ze základních škol.

  Propagační video na závěr projektu:


  Evaluace dokumentu bude zajištěna prostřednictvím pilotního ověření nových příkladů v praxi. V rámci projektu budou zajištěny exkurze a stáže pro obě cílové skupiny, kterými jsou jednak samotní žáci, jednak pedagogové. Bude se jednat o ukázky matematiky v praxi. Součástí projektu bude také zřízení matematické a fyzikální učebny, které budou zpřístupněny i dalším základním školám, které projeví zájem.

  Příjemcem dotace: Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
  Partnerem projektu : Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny.

  Oba subjekty chtějí dosáhnout maximálního zapojení svých pedagogů při tvorbě a pilotním ověřování nových metodik. Vybraní učitelé matematiky případně dalších souvisejících předmětů se budou přímo podílet jako členové skupiny na klíčových aktivitách. Právě jejich know-how hraje významnou úlohu při tvorbě vzdělávacích materiálů. Učitelé budou spolupracovat při identifikaci problémů při výuce matematiky, při tvorbě metodiky a jejím pilotním ověřování i při výběru vhodných pomůcek do speciálních učeben. Učitelé matematiky a dalších souvisejících oborů ( fyzika, chemie...), kteří nebudou přímo zapojeni do projektu budou následně proškoleni jak s nově vytvořeným materiálem pracovat a budou jej moci využívat při výuce žáků.

   

     Administrace


  Optimalizováno pro:

  Rozlišení 1024x768

  ADMINISTRÁTOR:

  frankie@zateckecountry.cz