Úvod
  Odkazy
  Kontakty


Optimalizováno pro:

Rozlišení 1024x768
ADMINISTRÁTOR:

frankie@zateckecountry.czPoctivou přípravou ke kvalitě
CZ.02.3.X/0.0/16_022/0005771

Stručný obsah projektu


Projekt podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání žáků. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Příjemcem dotace: Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny