Projekt SOOS  (9.10.2018)   
Projekt - SOOS, aktivita zemské kúry

9.ročníky navštívily geologicky nejaktivnější část ČR - oblast na západě naší republiky, Františkovy Lázně a
okolí. V přírodní rezervaci SOOS jsme si prohlédli bahenní sopky - MOFETY a navštívili jsme muzeum, kde je
přehledně znázorněn vývoj Země (geologie i život na naší planetě).

Ve Františkových Lázních žáci získali informace o pramenech a jejich využití. Posledním zastavením naší
"expedice" byla sopka Komorní hůrka, kde jsme prošli naučnou stezkou a získali další zajímavé informace o
této tektonické oblasti. Počasí nám přálo, žáci aktivně pracovali a nálada byla výborná - jak vidíte na
fotodokumentaci.

Mgr. Vlastimil Šmíd